Ik vind geen huisarts

Beste beleidsmakers,

Na veel rondbellen en mailen heb ik tot en met vandaag nog steeds geen huisarts gevonden…  ik heb dus geen toegang tot de voor mij erg belangrijke eerstelijnszorg!

De huisartsen geven aan dat de werkdruk te groot is en dat ze met de beste wil van de wereld geen nieuwe patiënten meer kunnen aannemen. Een aantal onder hen denkt aan stoppen, een aanzienlijk deel is bijna pensioengerechtigd.

Zonder huisarts krijg ik niet langer de zorg die ik nodig heb en die aangepast is aan mijn individuele situatie. Ik kan niet langer bij een vertrouwenspersoon terecht met zowel medische als psychosociale problemen en heb bijgevolg een verminderd gevoel van welzijn!

Mede door het ondertekenen van deze actie hoop ik dat u het nodige doet om ademruimte te creëren voor de huisartsen, zodat niet alleen ik, maar elke patiënt in België opnieuw kan genieten van wat een recht hoort te zijn, met name een kwalitatieve eerstelijnszorg!

Petitie

Ik vind geen huisarts en registreer me hier!

Ik vind geen huisarts in BE
ALSJEBLIEFT, doe er wat mee!